Welpenkamp 2017

Duckstad

de Opbouw


Vanmorgen om half tien verzamelden de harde werkers zich bij het groepshuis. Baloe, Stuw, Stig, Rama, Thije , Axel, Wessel, Stem en Skip. Met vereende krachten werd de aanhanger geladen en om iets voor tienen vertrokken we naar 't Schijf, waar we om tegen elven aankwamen. Gelijk werd begonnen met het lossen van de aanhanger. Stem had er een behoorlijk karwei aan om alles op de juiste plaatsen weg te stouwen.

Daarna begon de grote klus , het (goed) opzetten van de tenten. In totaal werden er 4 tenten voor de welpen opgezet -2 voor de meisjes en 2 voor de jongens- alsmede een grote tent als kleed en bagage tent voor de "dames". Uiteindelijk werden ook de twee tenten voor de kampkoks op gezet 1 voor de "heren"en 1 voor de "dame"

Verder werd er onkruid gemaaid en geschoffeld, werd het zwembad opgezet en werd er een begin gemaakt met het vullen (wat de hele dag gaat duren, het is uiteindelijk bijna 4 kubieke meter water) en werd de welpenkast opgebouwd en de tent er omheen geplaatst.

Halverwege werd er even gepauseerd om een uitsmijter te nuttigen en wat er nog meer voor heerlijks was meegenomen.

Nu zijn we bezig met de kleine zaken die nog geregeld moeten worden of moeten worden uitgezocht en klaargelegd

Als avondeten heeft Stem weer eens iets extra lekkers klaargemaakt. Kip, patat en appelmoes, dat wordt smikkelen en smullen

Vanavond gaan we -onder genot van een drankje (limonade) en een hapje de gang van zaken nog even met de kampkoks doorpraten en de de werk schema's uitleggen.

De eerste dag zit er op. het was droog en er was weinig tot geen stress. wat wil je nog meer?

zolder
jongens0
jongens
De laatste tenten werden van zolder gehaald, dat was behoorllijk warm werk
Er werd een begin gemaakt met het opzetten van de jongens tenten
Even later stonden ze alle twee klaar voor de welpen
meisjes
moskee1
moskee2
Ook de beide meisjes tenten stonden klaar
Gezamelijk werd de laatste hand aan de "Moskee" gelegd, de kleed- en bagage tent van de meisjes
Ook het grondzeil werd vastgelegd, dat leverde een vermakelijk uitzicht op
kk0
kkoa
kk1
De kampkoks in actie om hun eigen tent op te zetten
Fink door elkaar heen lopen en weinig denken, leverde hier en daar een probleempje op
Uiteindelijk kwam er wat leiding-hulp en lukte het om  de beide tenten opgezet te krigen
kk2
bad
badverwarm
Ze stonden er best leuk bij  , zo midden in het bos
Het zwembad werd opgezet en het vullen werd begonnen
Ook verwarmings installatie werd klaar gezet voor het gebruik
kast
patat1

De welpen kast werd opgebouwd en de tent zorgt voor een droge kast , ook al regent het Het avondeten bestond uit heerlijke gebraden kip, patat en appelmoes. Er werd gevreten
Terug naar het welpenkamp-menu

Terug naar de Homepage