Begin van het vaarseizoen
Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover. Het vaarseizoen 2017 begon.
Alle tuigmateriaal werd in de vletten geladen en de masten werden neergehaald.
Toen dat allemaal gebeurd was gaf Steg aan alle verkenners uitleg over de gang van zaken en hoe je je moest gedragen in een sluis. Vervolgens werden de vletten, een voor een, te water gelaten. Alle vletten en de jol werden bemand en de Buts kwam aan om de sleep op te pakken en naar het "Bergse Verlaat" te slepen. Ook de Odysseus vertrok , voor de eerste keer dit jaar, naar zijn steiger in de Rotte bij de Bergse Plas.
Het was alleen erg jammer dat er deze dag helemaal geen wind stond. Zeilen was dus -helaas-  onmogelijk. Naast diverse spelen op  de wal werd er roei instructie gegeven en werd er door iedere bak een tijdje geroeid. Op verzoek werd er een half uurtje  vrije tijd gegeven, die door de bakken werd gebruikt om te kijken of ze nog konden wrikken.
Hopelijk hebben we volgende week wel wind  en kunnen we dan wel lekker zeilen.

uitleg
velt-water
sleep
Steg gaf uitleg over het gedrag op het water en over de veilige vaart
De vletten gingen te water en werden bemand
De Buts kwam om de vletten naar de sluis naar de Bergse Plas te slepen


Terug naar de Homepage