Geachte Ouders,

 Graag  nodig ik u uit voor de jaarlijkse ouderavond van onze Calandtroep welke op 22 maart gehouden wordt in ons groepshuis aan de Noorderkanaalweg 26.

Vanaf 19.30 staan de koffie en thee voor u klaar, om 20.00 uur (precies) begint de bijeenkomst en we verwachten deze om 22.00 te kunnen sluiten

 Omdat we een aantal belangrijke punten met u willen bespreken zouden wij het op prijs stellen als tenminste 1 van de ouders van welpen of verkenners aanwezig zou kunnen zijn.

We rekenen op U

Namens de leiding

 Skip


Programma ouderavond 22 maart 2018

Openen , welkom en mededelingen

Stand van zaken in de groep

Gang van zaken op zaterdagen

Aanwezig bij opkomsten

Op tijd betalen van Kampgeld

Juite gironummer voor contributie en donaties (graag)

Nog 7 nieuwe welpen nodig

Dringend nieuwe leiding nodig

Gemeentelijke subsidie

Financieel jaaroverzicht

Contributie € 1,00 omhoog

Zomerkampen € 5,00 omhoog(BTW verhoging)

Korte V-kampen Paas,Pinkster, Herfst Kerst € 2,50 omhoog

Welpen weekeind blijft €  7,50

Privacy wetgeving. Foto's en pers gegevens

Rotterdam pas

Onderhoud Odysseus

Pauze


 Schoonmaken Odysseus

Paaskamp V

Gewone welpen opkomst met Pasen

Sint Joris kampvuur

Gang van zaken in het vaarseizoen

Pinksterkamp V (verplicht kamp ivm veiligehids oefeningen)

Welpen weekeind op de Ody

Welpenkamp Schijf

Thema (Ridders), vervoer, snoep, medicijnen

Dagindeling W-kamp

Verkennerskamp

Zakgeld(bank) , medicijnen

Wat verder ter tafel komt (rondvraag)


Terug naar de Homepage