Zomerkamp data 2-19

Afgelopen donderdagavond heeft de leiding de data van de zomerkampen voor 2019 vastgesteld.

Om dat velen van u hierop wachten om hun eigen vakantie vast te stellen, geven wij deze data zo snel mogelijk aan u door


Verkennerskamp

Dit kamp wordt gehouden bij het  "Eiland van Maurik"

Vertrek:           zaterdag 20  julli om 09.00 vanaf het groepshuis

Terugkomst   zondag 28 juli om c.a. 16.00 uur op de Parkkade (onder de Euromast)

Kampprijs      € 90,-

Zakgeld         Minimaal € 20,-   Maximaal € 30,-



Welpenkamp

Dit kamp wordt gehouden op ons eigen kampeerterrein in 't Schijf (N-B)

Vertrek:          ZONDAG   11 augustus vanaf (uiterlijk) 10.00 uur (liefst eerder) vanaf het groepshuis

Terugkomst   ZATERDAG 17 augustus om c.a. 16.00 uur bij hetgroepshuis

Kampprijs:    € 70,- 

Zakgeld :        NIET meegeven, ze kunnen het toch niet uitgeven   

LET OP       We hebben de dagen van vertrek en terugkomst aangepast. We vertrekken nuop ZONDAG en komen terug op

                    ZATERDAG

                   Dit om het vervoer wat meer mogelijk te maken