Betalingen


In principe vinden alle betalingen per giro plaats. Op die manier ontlasten we de penningmeester omdat die dus geen contant geld hoeft te beheren 

De groep heeft twee rekeningen de eerste is voor de maandelijkse contributie en voor donaties als u eens wat extra aan de groep wilt en kunt geven

Giro voor contributie en donaties   

  NL41INGB 0000 344505

                          Ten name van  Stichting Calandtroep

                          Rotterdam

 De tweede rekening is speciaal voor kampgelden en speciale acties


                      Giro voor kampgeld en speciale acties

                        NL98INGB0000218058

                          Ten name van Stichting Calandtroep

                          Inzake : Kampen

                          Rotterdam

Terug naar de Homepage