Gidsen en helpers weekeind

Aan alle welpen-ouders,

Zaterdag 10 Maart is het zover!

We gaan dan met de Gidsen en de Helpers een nachtje weg naar ‘t Schijf. De welpen mogen dan 1 nacht in het huisje slapen .

Afgelopen jaar zijn er heel veel nieuwe welpen bijgekomen en om eens lekker met de oudgediende wat ruigere spelen en tochten te kunnen maken organiseren we dit weekend.
Wat we gaan doen blijft nog een verassing en horen jullie van je zoon of dochter bij thuiskomst of op de website.

Vertrek:              Wij vertrekken zaterdag 10 maart om 12.00  direct na de horde met de auto naar Schijf
Thuiskomst:      De welpen komen zondag 11 maart terug bij het clubhuis trond 15:00 Zij kunnen daar dan worden opgehaald om
                            naar huis te gaan..

Meenemen:       Speelkleding, stevige schoenen, warme trui en zaklamp voor ’s avonds, pyjama, wasspullen 1 broodmaaltijd voor
                         zaterdagmiddag
, regenkleding,  luchtbed,  slaapzak, handdoek, extra set kleding en eventueel een knuffel

Wij vragen een bijdrage van € 7,50 om de gemaakte kosten te vergoeden. Dit bedrag moet op onze giro gestort worden:                                                  NL98INGB0000218058  
                                t.n.v. Stichting Calandtroep           
                                inz. Kampen  
                               te Rotterdam


Wanneer u nog vragen heeft, dan kunt u altijd Baloe of Skip bellen. Wilt u het bijgevoegde briefje graag zo snel mogelijk ingevuld bij de leiding inleveren (uiterste inleverdatum 24 februari)

Wij verwachten dat het een heel leuk kamp zal gaan worden en we hopen dat iedereen mee kan gaan !
Met vriendelijke groet,
De welpenleiding
Calandtroep
Baloe 0652355410  Skip 0622509082
 
Het onderstaande briefje graag zo snel mogelijk maar uiterlijk 24 februari bij de leiding inleveren of per mail naar Skip eynsberg@xs4all.nl

Ondergetekende ouder / verzorger van de welp
…………………………………………………………………………Naam van de welp
Geeft zijn / haar zoon / dochter / pupil   wel / geen  (doorhalen wat niet van toepassing is)

toestemming om het gidsen en helpers weekend op 10 & 11 maart in ’t Schijf mee te maken
 

Hij / zij zal de kampprijs a €  7,50  overmaken op giro NL98INGB0000218058 t.n.v. Stichting Calandtroep inzake Kampen te Rotterdam  en er voor zorgdragen dat dit geld uiterlijk 24 februari op onze giro is bijgeschreven

Handtekening
………………………………………………………………………….Terug naar de Homepage