Pinksterkamp 2018

Nog even en dan gaat de Caland vloot weer op weg naar het Pinksterkamp.

Dit jaarlijkse  kamp is altijd een heel bijzonder kamp. Natuurlijk hebben we onze spelen en tochten, maar een van de grote charmes van dit kamp is ook dat we een behoorlijke hoeveelheid vrije tijd in het programma opnemen.

Enerzijds omdat een waterkamp altijd wat vermoeiender is dan een landkamp en dat ieder die dat wil even lekker kan uitrusten, anderzijds om de verkenners  de gelegenheid te geven om datgene te doen waar ze zin in hebben. Ze kunnen met een vlet naar de wal om een balspel te doen, maar ze kunnen ook hun vaardigheden op het gebied van zeilen, roeien en wrikken verbeteren en, wie weet, zelfs aftekenen voor hun BMC.

 Daarnaast wordt er tijd ingeruimd voor de verkenners die nog huiswerk moeten maken ivm repetitieweken of examens

Tot op heden is ieder Pinksterkamp altijd een fantastisch en heel gezellig kamp geweest en we gaan er van uit dat dit ook dit jaar weer het geval zal zijn..

 Daarnaast is het Pinksterkamp ook een kamp waarin we weer alle noodzakelijke veiligheidsoefeningen doen en waarin we weer leren  hoe we zo goed en gezellig mogelijk aan boord kunnen leven. Met name door de noodzakelijke veiligheidstrainingen  is dit kamp een “must” voor iedere verkenner.

Ik neem liever geen verkenners mee naar de Biesbosch die niet hebben deelgenomen aan onze veiligheidsoefeningen.

 We gaan er dus vanuit dat iedereen meegaat

De Leiding

 

 

Dit strookje zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 14 april (liefst eerder) ingevuld inleveren of per E-mail aan eynsberg@xs4all.nl opsturen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ondergetekende, ouder / verzorger van de verkenner

 

……………………………………………………………………..(naam van de verkenner invullen)

 

Geeft hierbij    wel / geen    toestemming om het Pinksterkamp van de Calandtroep van 18   tot en met 20 mei 2018 mee te maken.

 

Hij / zij draagt er zorg voor dat het kampgeld a € 25,- Euro uiterlijk 14 april op giro NL98INGB0000218058 tnv Stichting Calandtroep inzake Kampen te Rotterdam is bijgeschreven.

 

Handtekening

 

…........................................……………………………………………

 

Gezien het feit dat we tijdens dit kamp ook alle veiligheidstrainingen gaan uitvoeren en we in juli op groot vaarwater gaan varen zouden wij het op prijs stellen als alle verkenners dit kamp zouden meemaken. Sterker nog , we achten dit kampje van essentieel belang voor een veilige vaart

Bovendien zijn er meer spelen mogelijk als iedereen meegaat.

Vertrek:          Vrijdagavond 18 mei vanaf het groepshuis. Vanaf 17.30 uur kunnen de jongens inschepen en om uiterlijk 18.00 uur gooit de Odysseus de trossen los en gaat op weg naar de Rotte Meren. (LET OP Gezien de beperkte openingstijden van de Irenebrug zullen we precies op tijd moeten vertrekken)

Terugkomst: Zondagmiddag 20 mei om c.a. 16.00 uur weer in bij het groepshuis. Helaas is het nooit mogelijk om de aankomsttijd precies te bepalen. We doen ons best om zo goed mogelijk op tijd te zijn.

Kampprijs:     De kampprijs bedraagt € 25,-, mits de betaling op 14 mei op onze giro is bijgeschreven, daarna is de kampprijs € 27.50.

                                                                       Betaling op giro  NL98INGB0000218058

                                                                                  Tnv. Stichting Calandtroep

                                                                                   Inzake kampen

                                                                                  Te Rotterdam

Zakgeld:         Aan boord kunnen de verkenners limonade en chips kopen. Dit gaat met consumptiekaarten. Deze kosten resp. € 2,-  of € 4,-. We zouden het op prijs stellen als uw kind niet al te veel geld meeneemt. Dat voorkomt grote verschillen en ze kunnen het ook niet verliezen.

Meenemen:    Luchtbed o.d. (normaal formaat)                                   Slaapzak                               Pyjama       Wasspullen                           2 Handdoeken                     
      
                        Extra ondergoed                    
Voldoende sokken               Zakdoeken                            Speelkleding                Warme (oude) trui              

                                     Extra gymschoenen
                   
Goede regenkleding (zeilpak)                                            Zwemkleding

LET OP          1 Broodmaaltijden  (vrijdag avond)

Meegenomen MAG worden: zwembril, flippers, leesboek, en al die dingen die leuk of handig zijn en geen overlast bezorgen. En zo nodig schoolboeken e.d. voor het huiswerk (even bij Skip melden dat uw zoon/dochter huiswerk moet maken)

NIET meenemen: Radio of ander geluidsapparaat

Merking         zorg er s.v.p. voor dat alles GOED GEMERKT is, alleen dan kunnen we er voor zorgen dat u uw spullen weer terug krijgt.

Plunjezak:     Alle bagage dient verpakt te zijn in een (1) plunjezak. Alleen die passen in de ruimte die een verkenner voor zijn bagage

                    beschikbaar heeft. Een klein rugtasje kan eventueel extra worden meegenomen.

Uniform :       De verkenners komen (zoals altijd) in compleet en schoon uniform met Caland pet en das aan boord. (dus NIET in

                   burgerkleding)

Huiswerk:      Voor die verkenners die na het Pinksterkamp repetities o.d. hebben bestaat de mogelijkheid om het huiswerk mee te nemen. Wij zullen

                    er   dan voor zorgen dat er tijd en ruimte wordt uitgetrokken om ongestoord dit huiswerk te doen of te leren en dit zal (zo mogelijk)door

                    ons worden overhoord.Terug naar de Homepage