Leiding weekeind + Onderhoud kampterrein

7 april, na de troep, vertrok de leiding naar 't Schijf. Een deel was al vooruit gegaan om de tenten, die na het Paaskamp waren uitgehangen, in de krachtige zon te laten nadrogen en daarna op te vouwen en weg te bergen, alsmede het huisje in te richten voor de komende leidingavond.

Tegen zevenen was het merendeel van de leiding compleet en konden de gourmet stellen worden ingeschakeld en het gourmet festijn beginnen. Stors had zichzelf weer eens overtroffen en ruim voldoende van diverse soorten vlees aangeschaf. Baloe zorgde onder anderen voor de sapjes en drankjes.

Het was erg gezellig (en dat mag ook best wel eens na al die weken hard werken voor de welpen en de verkenners)

Toen uiteindelijk ook Stad uit Zeeland was aangekomen, nam Skip het woord. Hij nodigde Stad, Stig en Rama naar voren om -op de groepsvlag- hun belofte als leid(st)er bij onze groep af te leggen. Na het afleggen van de belofte waren zij opgenomen in de "Engelenbak" zoals de leiding in onze groep bekend staat en ontvingen zijn hun "Gouden Harpjes" als zichtbaar teken dat zijn leiding van onze groep waren, Stig en Stad ontvingen tevens hun rode schouderlinten als teken dat zijn "stuurman" waren.

Hierna nam Baloe het woord en hij schetste op -onnavolgbare - wijze het leven en speciaal het Calandleven van Strak, die onze groep recentelijk verlaten heeft vanwege de grote werkdruk die hij momenteel ondervind en het feit dat zijn vriendin ook meer tijd eist.

Hij heeft wel nadrukkelijk aangegeven dat hij -waar mogelijk- mee wil werken  bij de grotere programma's .

Baloe overhandigde hem -na afloop van zijn "rekensom"- een collage waarin de hoogtepunten van zijn "Calandleven" waren weergegeven. Daarna kreeg hij een "mooie fles" waarbij in de titel het cijfer 5 ( van de Calandtroep- groep 5) voorkwam.

Daarna ging het feest nog verder tot in de kleine uurtjes.

De volgende mmorgen om 07.30 ging de wekker af. Na een gezamelijk ontbijt werden de diverse kettingzagen te voorschijf gehaald Inmiddels haaden we versterking gekregen van oud-stuurman Stod en oud-schipper Sizoo.

De groeps kettingzagen werden door Stors weer tot leven gewekt en in de kortste keren loeiden 4 a 5 kettingzagen door ons bos.

Eerst werden de twee bomen die bij de laatste storm in elkaar waren gewaaid en een bedreiging voor de auto's op een van de parkeerterreinen vormden omgezaagd, een andere ploeg gebruikte de T-fore (staaldraad takel)   om de dode dennenboom die vlak achter de Beuk stond om te trekken.

De omgehaalde bomen werden met de kettingzagen in handige mootjes gezaagd, waarna de rest van de leiding de takken in de grensstapel verwerkte en de dikke stamdelen in een kavel werden opgestapeld. Met een paar koffie pauzes om even bij te komen werd er heel hard doorgewerkt en uiteindelijk werden er 7 bomen gerooid en verwerkt.

Uiteindelijk werd het huisje opgeruimd en afgesloten, waarna de hele caravaan naar de diverse woonplaatsen vertrok.

Langs deze weg wil ik graag het hele leidingteam bedanken voor hun inzet en de gezeliige avond. Maar zeker ook Sties (oud schipper Sizoo) en Stod (oude stuurman van Dongen) voor hun inbreng. Het is heel fijn om te merken dat de oud-leiding -waar mogelijk- ons te hulp schiet. Bedankt mannen.

gour1
gour5 gour4
De gourmetstellen werden gestart
Het was bar gezellig aan de tafels
Er was meer dan genoeg te eten en te drinken
inst-skimherman
instal2
instsaluut
Skip vroeg Stad, Stig en Rama naar voren te komen
Iedereen stond op
En bracht het installatie saluut
beloft2 harpjes
collage
De drie nieuwe "Engelen" legden hun belofte af
Ieder kreeg het "Gouden harpje" en de stuurlieden hun rode linten
Star kreeg zijn hele Caland geschiedenis "voorgerekend"
collage2
drank
oumet2
Hij kreeg ook een collage met de hoogtepunten uit zijn Calandtijd
Tot slot kreeg hij van Baloe nog een "lekkere fles" met een 5 in de titel
Daarna werd het feest weer hevat, tot in de kleine uurtjesbert reparatei ivozaag martijn2 boom
Stors maakte de kettingzagen weer gangbaar
Stod velde een spar. Hij viel precies op de juist plaats
Sahi had de klus om de twee bomen die in elkaar gewaaid waren -veilig- om te zagen
leroydodeboom
thijszaag
elanor
Met de T-fore werd de dode den omgetrokken
Sties in volle aktie bij het klein zagen van de stammen
Stad druk bezig om de zijtakken uit de omgehaalde boom te kappen
ivozaag
riktrek
rikdragen
Ook Stod liet zijn kettingzaag loeien
Rik probeerde de takken onder de boom vandaan te halen
En droeg ze daarna naar de takkenwal die de grens van ons terrein vormt
thijs1
kavel
bertzaag
Sties aan het werk bij de volgende boom
De kavel boomstammen was hier op halve grootte
Ook Stors liet de kettingzaag het werk doen


Terug naar de Homepage