Welpenkamp 2018
Ridderkamp

Zondag 12 augstus


Vandaag was het opnieuw heerlijk weer.
U krijgt vandaag een keer een korte aflevering. een van de kamera's bleek namelijk niets te hebben opgenomen. dit resulteerde in een ultime poging om u toch nog iets te laten zien van deze dag en op het moment dat ik dit schrijf is het half twaalf en ik zal nog wel een dik uur bezig zijn.
Vanmorgen eerst een leuk opdrachten-puzzel spel ( de Riider en het Zwaard) vanmiddag een echt smokkelspel. Helemaal spanedn werd het toen we een brief vn de ridder vonden, die onze hulp inriep en toen we kort daarna een verdacht figuur zagen lopen (die voor ons op de loop ging) was het helemaal duidelijk dat we een spannend kamp tegemoet gingen.
Na het avondeten (stampie met andijvie en een ei en vruchteyochurt toe) en het daarbij behorende corvee gingen we nog een uurtje het bos in waar we -in twee partijen- ieder een eigen hut begonnen te bouwen.
Na terugkomst werd er flink gewassen en werd iedere welp even grondig op teken gecontroleerd. We vonden er twee, die onmiddellijk werden verwijderd.
Daarna snel naar bed en in de korste tijd was het stil in het kamp
ook deze dag is weer prima verlopen

3invallei
brief1
brief12
De Ridder en het Zwaard in volle gang
Aan het einde van dit spel vonden we een brief van de Ridder, die onze hulp vroeg
De brief werd voorgelezen
ridderbaloe
drinkpauze justin
Ridder Baloe liepook door het bos
Even een drink pauze en een snoepje voor iedereen
Justin had het naar zijn zin
rust-meisjes
natha-yordi
mattren
Na de lunch was er een dik half uur verplichte rust in de tent, de spelletjes waren erg gezellig
Dan weer vlug het bos in voor een smokkel spel
Matt probeerde heel hard weg te lopen
afwas
vegen
vegenmatt
Na het avondeten (het ging bijna helemaal op) eerst de afwas
Een ander nest veegde de straat aan
Ook Matt deed zijn uiterste best
hut-dilana
hutdimitri
hutjoshua
Dilana zorgdeervoor dat er voldoende takken waren om de hut te bouwen
Ook Dimitri deed zijn best
En ook Josha had een stevige tak te pakken
hutcollingina
hutmischa
hutthije
De hut begon al vorm aan te nemen
Mischa bracht zijn tak naar de hut
Thije keek met een trotse blik naat "zijn"hut

Terug naar het welpenkamp menu

Terug naar de Homepage