Verkennerskamp 2017

Vinkeveen

Zaterdag 8 juli


Om kwart voor negen konden we vertrekken en nagezwaaid door de ouders gooide de Ody los en begon het avontuur.

De Bergsluis werkte goed mee en binnen een half uur waren we de sluis al gepasseerd. In de Coolhaven lag de Buts al op ons te wachten en gezamelijk voeren we naar de Parksluizen, die zelfs al open stonden, we konden zo naar binnen en een10 minuten later lagen we al weer buiten waar we -met z'n allen-  het stuurhuis monteerden en de reis voortzetten op de Maas.

Na de passage van de Noord voeren we de Lek op en om tegen vieren passeerden we de Beatrix sluizen en voeren we het Amsterdam-Rijn kanaal op.

Daar ondervonden we de eerste (en enige) tegenslag. De Buts had namelijk lucht in zijn koelsysteem gekregen en raakte oververhit. Hij kwam langszij de Odysseus te liggen , zodat we de reis gewoon konden voortzetten. Na een half uurtje was het probleem verholpen en bij de invaart van de Angstel voer hij weer zelfstandig mee.

Om 18.00 uur lagen we al voor de Demmerikse sluis (de planning was 20.00 uur) nu was de sluiswachter nog aanwezig en konden we gelijk doorvaren naar "ons"  eiland.

Snel werd de mast overeind gezet en werd het schip gelost. Inmiddels zijn de vletten opgetuigd en zijn de verkenners het eiland aan het verkennen en wordt er een eerste spel gespeeld.

Het was een voorspoedige reis die sneller verliep als wij gedacht hadden. De stemming is prima en we hebben het naar onze zin

bagage2
bagageanouk
bagageella
De bagage werdaan boord gesjouwd
Kennelijk was de ene plunjebaal lichter dan de andere
Ella had er zin in
vertrekschut zwaaiouders
zwaaiverk
Alle bezoekers van boord, het schip gaat vertrekken
Nagewuifd door de ouders vertrokken we voor dit avontuur
Ook de verkenners zwaaiden (netjes) terug
stuurhuisparkhaven
Butsparkhaven
Butsmaas
Net na de Parsluizen werd het stuurhuis opgezet
Toe da gebeurd was vertrok de Buts als eerste, de Ody volgde gelijk daarna
Op de Maas voeren we al gauw op volle snelheid
butsstom
poker
demody
Op het Amsterdam-Rijn kanaal, bleek er een luchtbel in het koelsysteem van de Buts te zitten.   Langszij de Ody  kon er rustig gerepareerd worden
Ondertussen werd er in het hoofdruim gespeeld
Tot onze grote vreugde waren we al om zes uur bij de Demmerikse sluis en konden we dus gelijk door naar ons kamp-eiland

embuts


De sluiswachter had uitgerekend dat de Buts er  nog bij paste, Hij had gelijk, we hdden nog een centimetter speling


Terug naar het verkennerskamp-menu

Terug naar de Homepage