Verkennerskamp 2017

Vinkeveen

1 juli, het laden van de Odysseus

Zaterdag 1 juli was het dan eindelijk zover de vletten en de jol werden van de Plas gehaald. De verkenners vertrokken om 12.30 met de Buts vanaf het groepshuis naar de Bergse Plas. Daar werden de zeilspullen uit de Tele gehaald en werden de masten neergehaald. Na een snelle passsage door het Bergse Verlaat, bracht de Buts ons snel en zeker terug naar het groepshuis, waar de Odysseus al klaar lag om geladen te worden.

Een deel van de verkenners ging daarbij helpen terwijl de rest via Stem en Steg alle kampmateriale aan boord bracht en veiig op vastgesteld plaatsen wegborg.

De laadploeg -onder toezicht van Stors- brachten -een voor een- de vletten langszij de Ody. Daar werd de 4-sprong aangehaakt en ging onze kraan aan het werk. De vletten werden uit het water getild en in het ruimneergelaten. Daar werden ze met millimeterprecisie op hun plaats gezet. In de onderste vletten werden alle riemen en zeilen opgeborgen, terwijl ook de losse kooien in een van de vletten werden wegestouwd. Met de kraan werden tensotten noch de beide paketten, waarin Speedy is weggeborgen in een van de onderste vletten getild. Nu werd de derde vlet boven op de eerste vlet geplaatst. Deze vlet is helemaal leeg en kan in de eerste nacht ook als slaapplaats gebruit worden. Tenslotte werd de motor uit de Poseidon getakeld en aan het voordek van de tweede vlet bevestigd. Nu kon ook de Poseidon zelf bovenop vlet twee worden geplaatst. Hiermee was het laden -benedendeks- klaar. De luikenkap werd gesloten en de jol werd opgetakeld en helemaal voorin het hoofdruim op de luiken geplaatst. Tot slot was de beurt aan de vierde vlet , die achteraan het hoofdruim op dek werd geplaatst.

Nu was het laden klaar. De mast werd neergelaten en alles werd goed geborgd. De vloot ligt klaar om volgende week op kamp te gaan. Nog even een snelle opfrissing over de te volgen route en de waarschuwing om vooral niet te laat te komen. De  Ody MOET UITERLIJK om 09.00 varen en inschepen is al mogelijk vanaf kwart over acht.

Voorliefhebbers is het mogelijk om de positie van de Odysseus in "real time" te volgen

De Odysseus is voorzien van een AIS

via www.marinetraffic.com kunt u op een kaart volgen waar we ons bevinden


butsnaarplas
steiger mastneer
Met de Buts op weg naar de Bergse Plas
Aangekomen bij onze steiger werd alle tuigmateriaal uit de Tele gehaald
Ook de masten werden neergehaald
sluisuit odyvanbuts
butslos
Na een snelle passage door het Bergse Verlaat konden we op weg naar de Ody
Die lag al "laadklaar" op ons te wachten
De Buts gooide los
sleeplos
aanlegvlet
laadklaar
En ook de sleep verbrak de verbindingen
We legden de vletten aan bij het groepshuis
De Ody was er helemaal klaar voor, de luiken open en de kraan afgetopt
vlethijs
1stevletplaats aanhaakvlet2
Al snel werd de eerste vlet uit het water getild
En -heel nauwkeurig- in het ruim geplaatst
Charledon haakte de 4-sprong in de tweede vlet aan , terwijl de derde vlet al gebracht werd
3devlet
30pk
hijsknop
De tweede vlet vond zijn plaatsje naast de eerste vlet
De 30 pk motor werd heel voorzichtig op zijn plaats getakeld
Het slimme gele kastje zorgde er voor dat het hele proces  veiiig en gecontroleerd verliep
vletopdek
De vierde vlet werd -achter de jol-  aan dek geplaatst de hele deklading
alsmede de mast en de maststandaard werden met spanbanden geborgd
Veiligheid voor alles


Terug naar het verkennerskamp-menu

Terug naar de Homepage