Caland-nieuws

Oudernieuws

Het is de afgelopen maanden –achter de schermen- enorm druk geweest. We hadden namelijk een sponsor actie ,bij diverse fondsen opgestart om geld bij elkaar te krijgen voor de noodzakelijke reparaties en aanschaffingen.

Om dit alles in goede banen te leiden en –naar de sponsors toe- netjes te handelen, ben ik een aantal maanden alleen daar mee bezig geweest en is ,bijvoorbeeld, het onderhoud van de web-site op een laag pitje komen te staan. Het resultaat was er dan ook naar, de fondsen schonken ons c.a. €  25.000,-

Voor dat geld lieten we de -hard nodige- dakbedekking vernieuwen (€ 12.000,-)

Vervingen we een aantal reddingsvesten voor de verkenners en nieuwe CO2 vesten  (zo als wettelijk voorgeschreven)  voor de leiding (€ 1.500,-).

Door aanbrengen van speciale platen op het plafond verbeteren van de veel te harde akoestiek in het speellokaal (€ 3.500,-)

Het op de scheepswerf zetten van de Odysseus en het laten uitvoeren van  een huiddikte meting en het laten schoonspuiten en schilderen van het schip (€ 6.000,-)

En het aanschaffen van de verf nodig voor de containers , de vletten en de andere schepen  (€ 2.500,-)

Een deel van die verf is o.a. gebruikt door de heren de Jong, Bieshaar en van Dam, die vele dagen heel hard hebben gewerkt om de Telemachos en de Buts op tijd af te krijgen , zodat ze netjes aan het vaarseizoen konden beginnen.

Onze dank gaat uit naar deze ouders, die er voor gezorgd hebben dat deze boten – dank zij hun werk- nog op tijd afkwamen.

 

Inmiddels is het vaarseizoen voor de  verkenners weer begonnen, we hebben er vol verlangen naar uitgekeken.

De Odysseus vertrekt iedere zaterdag om –PRECIES- 12.30 vanaf het groepshuis naar de Bergse Plas. De bedoeling is dat iedereen mee vaart. Om 18.10 zijn we weer terug bij het groepshuis en kan iedereen naar huis.

Mocht een verkenner toch te laat zijn en de Ody “ missen” dan moet hij naar de Bergse Plas, waar de Ody dan ligt.

Het Paaskamp van de verkenners is al weer achter de rug, Wat hadden we weer een geluk met het weer. We hebben in het kamp weer de nodige bomen die door de droogte dood zijn gegaan, omgehakt (leuk maar vermoeiend werk) en de nodige spelen en droppings gedaan. Jammer was alleen dat de verbinding met de KPN volledig verbroken was, zodat de ouders dit kamp niet mee konden kijken.

Nu maken we ons klaar voor het verkenners Pinkster kamp en het welpen weekeind aan boord van de Odysseus en de zomerkampen van de welpen en de verkenners beginnen al eerder dan we denken en zijn al in een vergevorderd stadium van voorbereiding.

U ziet het is druk en we doen ons best om alles goed voor te bereiden

Skip


 Terug naar het Calandnieuwsmenu

Terug naar de Homepage