Agenda
19 oktober
Normale horde bijeenkomst
19-21 oktober
Herfstkamp verkenners. Zie uitgedeelde uitnodiing.
Vertrek zaterdag 09.45  terugkomst maandag 15.00 uur
26 oktober
Normale horde bijeenkomst
Eerste troepbijeenkomst op het land. Instuif vanaf 12.30 einde 17.30
2 november
Normale horde bijeenkom st
Normale troepbijeenkomst van 12.30 tot 17.30
9 november
Normale horde bijeenkomst
Troepbijeenkomst bijzonder programma. Van 12.30 tot 17.30
Na troep kader BM + KWM
16 november
Normale horde bijeenkomst
Normale troepbijeenkomst van 12.30 tot 17.30
23 november
Normale horde bijeenkomst
Normale troepbijeenkomst van 12.30 tot 17.30
30 november
Normale horde bijeenkomst
Normale troepbijeenkomst van 12.30 tot 17.30
7 december
Sint Nicolaas feest bij de welpen
Troep programma in SinterKlaas stijl van 12.30 tot 17.30
14 december
Normale horde bijeenkomst
Normale troepbijeenkomst van 12.30 tot 17.30
21 december
Kerstbijeenkooomst welpen en verkenners (nader berich volgt)
28-30 december
Kerstkamp voor de uitgenodigde verkenners vertrek zaterdag 09.45 terugkomst maandag 15.00 uur (nder bericht volgt)
4 januari
Eerste horde opkomst in 2020
Eerste troep opkomst in 2020
1

Terug naar de Homepage